Samorząd Województwa Śląskiego
Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

2014 Rok Henryka Sławika

Aktualności

Tak płaci Polska – Henryk Sławik

Zdjęcie

Wystawa w Gmachu Sejmu Śląskiego

Na 25 planszach przedstawiona została historia Henryka Sławika. Po raz pierwszy można zobaczyć wcześniej niepublikowane fotografie i dokumenty dotyczące bohatera trzech narodów.

Najwcześniejsze zaprezentowane zdjęcie Sławika to fotografia ze szkolenia Polskiej Organizacji Wojskowej z 1920 roku. Wystawa prezentuje również nieznane zdjęcia z jego działalności w samorządzie dziennikarskim (zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie, zdjęcie zbiorowe przed nową siedzibą Radia w Katowicach oraz fotografie z zebrania Syndykatu dziennikarzy).

Po raz pierwszy szczegółowo wyjaśnione i opisane zostały losy Sławika podczas I wojny światowej, pobyt w obozie jenieckim w Streteńsku na Syberii, udział w walkach podczas powstań śląskich i okresie plebiscytu.

Liczne prezentowane są wcześniej niepublikowane fotografie Stowarzyszenia „Siła” i PPS w Katowicach ze zbiorów AP w Katowicach i AAN w Warszawie.

Również po raz pierwszy zaprezentowano dokumenty z zasobów Archiwum Państwowego w Katowicach i Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, akt urodzenia, dokumenty związane ze ślubem cywilnym w Katowicach, opis pobytu Sławika w kopalni Gische podczas strajku.

Po raz pierwszy zobaczyć można także fotografie uchodźców polskich na Węgrzech z okresu II wojny światowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy Archiwum Państwowego w Katowicach i Regionalnego Ośrodka Kultury.

Koncepcja wystawy i projekt graficzny:
Łukasz Kobiela

Tekst:
Tomasz Kurpierz, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Korekta:
Agnieszka Grzywaczewska-Kurpierz

Ilustracje:
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Katowicach, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Śląska, Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej, Mauthausen Memorial, Muzeum Czynu Powstańczego, Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Narodowe w Budapeszcie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Urząd Miasta Katowice, zbiory Grzegorza Łubczyka, zbiory Heleny i Leona Białeckich.

2014-11-06
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: pkoj@slaskie.pl
Grafika z wykorzystaniem zbiorów Grzegorza Łubczyka

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.